تبلیغات
جدیدترین باکس خارجی با کلیک های 20 سنتی

( کلیکهای 0.02 دلاری )

در 7 روز به مینیموم 1$ میرسید!!!


لیست سایتهای PTC یسیار مطمئن خارجی

نئوباکس ( قدیمی ترین سایت PTC حال حاضر جهان)


معتبر ترین سایت کلیکی دنیا با سایقه درخشان

پرو باکس سایتی در حد سایت بالا با اگهی های زیاد


سایتهای زیر هم کارشون بسیار عالیه و همشون پرداختی دارند


VOBUX

( روزانه 7 تبلیغ استاندارد )


clickfair

( کلیک های 0.02 دلاری و مینیموم 1$ )


paid-bux

( جدید و منظم )


moneytimebux
( حد اقل برداشت 0.5 $ )


budybux

( مینیموم 1 $ )ادامه دارد.....

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی ابتدا توضیحات را در اینجا بخوانید و 

یا با آیدی زیر در تماس باشید

   dashkazem